ТРАСЕТА И ПУНКТОВЕ

Дълго трасе ХСМ и бягане - 45 км.

Късо трасе ХСМ и бягане - 23 км.

Подкрепителни пунктове

Дълго трасе ХСМ – 45 км. – 7, 16, 21 и 32км

Късо трасе ХСМ и бягане – 23 км. – 7, 16км